Katalog

Katalog zbiorów Nowohuckiej Biblioteki Publicznej

SAMOZAPIS

Funkcja  UTWÓRZ KONTO CZYTELNIKA

Czytelnik poprzez opcję „Zaloguj się” / „Utwórz konto czytelnika” dostępną w katalogu elektronicznym wypełnia formularz zapisu do biblioteki. Po jego wypełnieniu otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail link aktywacyjny (jest on aktywny przez 5 dni).
Po aktywacji linka czytelnik może się zalogować do katalogu elektronicznego i wykonać zamówienia i rezerwacje.
Przy pierwszym logowaniu do katalogu elektronicznego czytelnik otrzymuje wyraźną informację o konieczności przybycia do biblioteki w określonym czasie w celu faktycznego aktywowania konta.

 

PROLONGATY

• Czytelnik może dokonać prolongaty wchodząc na „Moje konto/ Wypożyczenia”
• Dokonana prolongata jest zgodna z Regulaminem tzn. dla pozycji książkowych dostępnych w wypożyczalniach, dokumentów elektronicznych oraz dokumentów audiowizualnych audiobooków – 31 dni, dla lektur  – 14 dni;
• Okres, w którym można dokonać prolongaty rozpoczyna się na 5 dni przed terminem zwrotu wypożyczonego dokumentu;
• Każdy wypożyczony dokument można prolongować trzykrotnie;
• Nie można dokonać prolongaty pozycji zarezerwowanej;
• Nie można dokonać żadnej prolongaty jeżeli Czytelnik przekroczył termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych  lub ma nieuregulowane należności z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych;
• Na koncie czytelnika przy wypożyczonych pozycjach wyświetla się komunikat o możliwości wykonania prolongaty. np. „Prolongata niemożliwa. Okres czasowy możliwej prolongaty nie został spełniony” lub „Prolongata niemożliwa. Opis zarezerwowany.”

Pozycja zamówionaZAMÓWIENIA 
• Możliwość zamawiania książek mają Czytelnicy wszystkich placówek Nowohuckiej Biblioteki Publicznej.
• Zamówienia dotyczą książek, które są dostępne w danej chwili w bibliotece.
• Z funkcji zamawiania można korzystać przez całą dobę.
• Zamówienie jest możliwe po zalogowaniu się w systemie na stronie centralnego katalogu Biblioteki. Chcąc zamówić dany egzemplarz książki należy wybrać znajdujący się obok opisu bibliograficznego link „Zamów”;
• Czytelnik może zamówić maksymalnie 4 egzemplarze i jest zobowiązany do ich odbioru w ciągu 5 dni od dnia przekazania przez Bibliotekę informacji o możliwości odbioru;
• W razie niedotrzymania terminu zwrotu książki lub nie uregulowania naliczonych opłat z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów
bibliotecznych możliwość zamówień zostaje zablokowana.

czytaj więcej

 

Pozycja zarezerwowanaREZERWACJE
• Możliwość rezerwacji książek mają Czytelnicy wszystkich placówek Nowohuckiej Biblioteki Publicznej;
• Rezerwacje dotyczą książek, które aktualnie są wypożyczone lub zamówione.
• Z funkcji rezerwacji można korzystać przez całą dobę.
• Rezerwacja jest możliwe po zalogowaniu się w systemie na stronie centralnego katalogu Biblioteki. Chcąc zarezerwować dany egzemplarz książki należy wybrać znajdujący się obok opisu bibliograficznego link „Rezerwuj w tej filii”;
• Rezerwacje: Czytelnik może zarezerwować maksymalnie 4 egzemplarze.
• W razie niedotrzymania terminu zwrotu książki lub nie uregulowania naliczonych opłat z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów
bibliotecznych możliwość rezerwacji zostaje zablokowana.

czytaj więcej

Informacja na temat dostępności danej pozycji w konkretnej lokalizacji:

Pozycja dostępna
Do wypożyczenia – pozycje aktualnie dostępne w placówce

Pozycja wypożyczona Pozycja wypożyczona
np.:
Wypożyczono do 2010-07-29 – pozycje aktualnie wypożyczone.
Dotyczy wszystkich placówek NhBP.

Dostęp do konta Czytenika można uzyskać po otrzymaniu loginu i hasła w jednej z placówek do której jest zapisany Czytelnik.