Angielski 123.pl – kurs języka angielskiego dla dorosłych – Filia 3

6 listopada 2012 r. w Filii Nr 3 w os. Kościuszkowskim 5 rozpoczął się bezpłatny, e-lerningowy kurs języka angielskiego dla osób dorosłych „Angielski 123.pl”. Zajęcia odbywają się na 1 stanowisku komputerowym, w związku z czym ilość uczestników jest ograniczona. Obecnie w kursie uczestniczą 3 osoby, które przychodzą regularnie 2 razy w tygodniu wg ściśle ustalonego harmonogramu. Wszyscy zostali dokładnie poinstruowani jak należy korzystać z e-kursu, otrzymują też do każdej lekcji wydrukowane materiały pomocnicze (listy słówek do nauki w domu oraz inne potrzebne informacje).

angielski 123  - F 3angielski 123 - F 3angielski 123 - F 3

 

 

Bez kategorii